Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA RADOVANOVIĆ2x1
7B
1x1
7B

Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA ŠOFRANAC2x1
5B
RATKO ODALOVIĆ4x1
5B


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0

Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0

Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznaje osnovne principe zaštite ugroženih i oštećenih slika na drvetu, papiru, metalu, staklu, zidu, kao i artefakata od tekstila, papira, metala, keramike, i dr. materijala ( konzervatorska istraživanja, utvrđivanje tehnike i stanja, predlog za tretman, upotreba reverzibilnih materijala i postupaka). 2. Analizira tehniku i stanje ugroženog i oštećenog djela i predlaže tretman, izgrađujući komunikaciju sa različitim stručnjacima ove interdisciplinarne oblasti. 3. Odabira adekvatne materijale i metode rada i realizuje zahtjevne konzervatorsko-restauratorske intervencije, pod nadzorom stručnog lica – licenciranog konzervatora. 4. Prezentuje tok konzervatorskih ispitivanja i konzervatorsko-restauratorskog tretmana sa predlogom mjera za smještaj i dalje čuvanje tretiranog djela (konzervatorsko-restauratorska dokumentacija).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA ĐUROVIĆ2x1
7B
1x1
7B