Semestar: 5      ECTS: 6        Status: Obavezan       Fond: 4+0+1       nastavnici: prof. dr  Snježana Hrnčić, prof. dr Sanja Radonjić


Ishodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - prepozna simptome napada koje izazivaju ekonomski najznačajnije vrste štetočina na različitim biljnim organima - razlikuje štetne i korisne insekte na voćkama i vinovoj lozi - poveže simptome oštećenja i stadijume razvića insekata - utvrdi intenzitet napada štetočine - odluči o mjerama i načinu suzbijanja štetočina u skladu sa principima integralne zaštite bilja i bioloških mjera borbe.