Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
TATJANA NOVOVIĆ2x1
11S
1x1
11S

Semestar: 1
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
DIJANA VUČKOVIĆ4x1
5S
2x1
5S