Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija

MILEVA BRAJUŠKOVIĆ2x1
17B+3P
MIROSLAV DODEROVIĆ3x1
17B+3P

Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
JELENA MAŠNIĆ2x1
17B+2PSemestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija

MILEVA BRAJUŠKOVIĆ1x1
17B+2P
NENAD PEROŠEVIĆ2x1
17B+2P

Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
UGLJEŠA UROŠEVIĆ3x1
17B+2P
NIKOLA ŽARIĆ2x1
17B+2P


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
MILICA JELIĆ2x1
17B+2P

Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
ImePredavanjaVježbeLaboratorija
SNEŽANA GRBOVIĆ2x1
17B+1P
1x1
17B+1P


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija

MILEVA BRAJUŠKOVIĆ1x1
17B
DRAGICA MIJANOVIĆ3x1
17B


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
DUŠKO VUJAČIĆ
MILEVA BRAJUŠKOVIĆ2x1
17B+1P
VELIBOR SPALEVIĆ2x1
17B+1P

Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
MILEVA BRAJUŠKOVIĆ2x1
17B+3P
MIROSLAV DODEROVIĆ3x1
17B+3P