MATERIJALI I TEHNOLOGIJA SLIKE NA PLATNENOM NOSIOCU-KOPISTIKA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

ImePredavanjaVježbeLaboratorija
LIDIJA MARTINOVIĆ2x1
4B
NATAŠA ĐUROVIĆ2x1
4B

KONZERVACIJA I RESTAURACIJA ŠTAFELAJNE SLIKE I POLIHROMNE PLASTIKE I


Semestar: 4
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje


ImePredavanjaVježbeLaboratorija
LIDIJA MARTINOVIĆ4x1
4B
NATAŠA ĐUROVIĆ2x1
4B