EMIMI

Višejezičnost je jedan od najvažnijih simbola i vrijednosti Evropske unije. Zahvaljujući velikom broju zvaničnih jezika, složeni prevodilački mehanizam EU je jedinstven u svijetu. Cilj ovog kursa je upoznavanje sa evropskim višejezičnim režimom i prevodilačkim izazovima koji iz njega proizilaze. Osvrnućemo se na istorijat prevođenja u EU, savremenu prevodilačku praksu, protokol i prevodilačke alatke koje se koriste u institucijama EU, kao i na mehanizme kojima se postiže što veća terminološka ujednačenost i kvalitet višejezičnog zakonodavstva EU. Takođe, studenti će imati priliku da se upoznaju sa prevodilačkim okvirom evropskih integracija i alatima razvijenim u cilju kvalitetnog prevođenja pravne tekovine Evropske unije u zemljama BCHS jezika (terminološke baze, priručnici za prevođenje, paralelni korpusi, glosari itd).