U okviru ove kategorije su postavljeni laboratorijski uređaji u vlasništvu MTF-a, a na kojima je potrebno izvršiti zakazivanje pre njihovog korištenja.