Semestar: 8
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - učestvuje u razgovoru u kontekstu velikog broja medicinskih oblasti i situacija - komunicira sa pacijentima i članovima njihove porodice u vezi sa neprijatnim ili osjetljivim temama - saopšti uputstva pacijentu na jasan i saosjećajan način - formuliše sopstvene ideje u vezi sa medicinskim temama, a posebno prilikom razgovora sa pacijentima, kolegama i na prezentacijama - interpretira informacije iz medicinskih tekstova.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ2x1
6B+11S
DRAGANA ČARAPIĆ1x1
6B+11S